万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Startus Active Duo

         Typ produktu: Nawóz organiczno-mineralny
         Producent: Agronutrition
         Obszar: rzepak ozimy, zbo?a, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, warzywa, namaczanie korzeni

         P?ynny nawóz organiczno-mineralny z kwasami humusowymi.

         Startus Active DUO- Dzia?anie

         – aktywizuje rozwój systemu korzeniowego
         – poprawia system immunologiczny i kondycj? ro?lin
         – skutecznie likwiduje niedobory sk?adników pokarmowych azotu, fosforu i potasu

         Startus Active DUO- Stosowanie

         W celu uzyskania optymalnego efektu nale?y zastosowa? optymaln? ilo?? wody, która pozwoli na pokrycie ca?ej ro?liny.

         Nale?y unika? wykonywania zabiegów w czasie silnego nas?onecznienia i/lub wysokich temperatur.

         Je?li to mo?liwe zabieg nale?y wykona? wieczorem lub wcze?nie rano, szczególnie gdy wg prognozy pogody spodziewane s? temperatury przekraczaj?ce 25°C w ci?gu dnia.

         W przypadku ro?lin we wczesnym stadium rozwoju, w warunkach stresowych nale?y przyj?? zmniejszone dawki. Nape?ni? zbiornik opryskiwacza po?ow? wymaganej ilo?ci i w??czy? mieszad?o. Dobrze wstrz?sn?? opakowaniem i doda? odpowiedni? ilo?? nawozu do opryskiwacza. Uzupe?ni? zbiornik wod? do pe?nej ilo?ci, ca?y czas mieszaj?c. Po zakończeniu zabiegu aparatur? dok?adnie umy?.

          

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 the weather

                 Second-hand housing

                 game

                 video

                 Foreign exchange

                 Mobile Games

                 explore

                 entertainment

                 news