万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Pictor 400 SC

         Typ produktu: Fungicyd
         Producent: BASF
         Obszar: rzepak ozimy, rzepak jary

         Fungicyd, koncentrat w postaci st??onej zawiesiny do rozcieńczenia wod? (SC), o dzia?aniu?systemicznym. Przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed?such? zgnilizn? kapustnych, czerni? krzy?owych, zgnilizn? twardzikow? i?szar? ple?ni?.

         Zalety fungicydu Pictor 400 SC:

         • dzia?anie zapobiegawcze i interwencyjne,
         • wysoka skuteczno?? w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzy?owych i szarej ple?ni,
         • d?ugotrwa?a aktywno?? grzybobójcza dzi?ki po??czeniu dwóch substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu.

         Pictor 400 SC – stosowanie

         ?rodek grzybobójczy opracowany specjalnie do ochrony:

         • rzepaku ozimego,
         • rzepaku jarego.

         Zwalczane choroby:

         • sucha zgnilizna kapustnych,
         • czerń krzy?owych,
         • zgnilizna twardzikowa,
         • szara ple?ń.

         ?rodek przeznaczony do stosowania przy u?yciu samobie?nego lub ci?gnikowego opryskiwacza?polowego.

         Pictor 400 SC – dzia?anie

         Fungicyd:

         • zawiera dwie substancje czynne – boskalid i dimoksystrobin? – które cechuj? si? ró?nymi mechanizmami dzia?ania przeciwko patogenom grzybowym i wzajemnie si? uzupe?niaj?,
         • zapewnia skuteczn? i d?ugotrwa?? ochron? rzepaku przed chorobami.

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 aviation

                 car

                 Information

                 game

                 news

                 car

                 Mobile phone

                 Go abroad

                 Real estate