万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Focus na mrówki Bombex?FARUMY

         Focus na mrówki Bombex?FARUMY?to??rodek owadobójczy do zwalczania mrówek.

         Focus na mrówki Bombex?FARUMY – Dzia?anie

         • Po kontakcie z ciecz? u?ytkow?, mrówki przenosz? na swoim ciele wiele mikrokapsu?ek zawieraj?cych insektycyd. W ten sposób preparat dostaje si? do wn?trza gniazda, gdzie mikrokapsu?ki uwalniaj? substancj? czynn?,?która stopniowo powoduje wymieranie mrówek, ich poczwarek, królowej i ca?ego gniazda.
         • Efekt biobójczy utrzymuje si? do 90 dni w zale?no?ci od warunków ?rodowiskowych, typu powierzchni, na której wykonano opryskiwanie.

         Focus na mrówki Bombex?FARUMY – Stosowanie

         • Przed u?yciem wstrz?sn?? pojemnik z produktem, a nast?pnie nape?ni? czysty zbiornik opryskiwacza, po?ow? ilo?ci wody zalecanej do u?ycia. Doda? odpowiedni? ilo?? Focus na mrówki.
         • ?rodek stosuje si? w budynkach u?yteczno?ci publicznej, biurowej, w budynkach przemys?owych, w zabudowaniach gospodarskich, w pomieszczeniach gdzie produkowana lub przechowywana jest ?ywno?? oraz w ?rodkach transportu.
         • Stosowa? w formie rozcieńczonego roztworu do opryskiwania.

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 entertainment

                 car

                 Premier League

                 Real estate

                 car

                 mailbox

                 game

                 city

                 Blog