万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         FOCUS KARAKILL ?rodek owadobójczy, DDD, dezynsekcja, agrosimex

         Focus Karakill

         Focus Karakill to gama preparatów przeznaczonych do zwalczania insektów w higienie sanitarnej w formie mikrokapsu?ek zawieszonych w roztworze wodnym.

         Focus Karakill – Dzia?anie

         • Mo?e by? stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, u?yteczno?ci publicznej, biurowych, magazynowych i innych, przy ?cis?ym zachowaniu zalecanych ?rodków ostro?no?ci.
         • Kropla substancji czynnej znajduje sie? w s?rodku kapsu?y, jak wewna?trz skorupki jajka. Uwalnianie zachodzi poprzez dyfuzje? przez pory s?cianki kapsu?y lub poprzez przerwanie s?cianki.
         • Kiedy s?cianka mikrokapsu?y jest przerwana substancja czynna jest uwalniania natychmiast, natomiast uwalnianie poprzez dyfuzje? jest regulowane przez porowatos?c? i grubos?c? s?cianki.
         • Poprzez zmiane? wielkos?ci cza?stek i w?as?ciwos?ci s?cianki jest moz?liwe przed?uz?enie uwalniania substancji czynnej.
         • Mieszanina ma moz?liwos?c? wolnego uwalniania mikrokapsu? (do kilku tygodni) i szybkiego uwalniania (natychmiast).

         Focus Karakill – Stosowanie

         • ?rodek gotowy do u?ycia.
         • Jeden pojemnik (550 ml) wystarcza na opryskanie 11 m2 powierzchni.
         • Moz?e byc? uz?ywany w formie oprysku powierzchni na zewna?trz i wewna?trz budynko?w, jak ro?wniez? do zamg?awiania na zimno i gora?co.
         • Uz?ywany w dezynsekcji pomieszczen? publicznych takich, jak: budynki biurowe, pomieszczenia domowe (takz?e w kuchniach), hotelach, sklepach, w s?rodkach transportu takich jak: autobusy, ?odzie, statki, pocia?gi, cie?z?aro?wki, pojazdy osobowe, samoloty, w szpitalach (z wyja?tkiem zaje?tych?oddzia?o?w), budynki wojskowe wewna?trz i woko?? koszaro?w, w obszarach kontaktu z z?ywnos?cia? takich jak restauracje, sklepy spoz?ywcze, rzez?nie, ubojnie.
         • Moz?e byc? uz?ywany jako oprysk barierowy przestrzeni woko?? budynko?w.
         • Moz?e byc? uz?ywany w pomieszczeniach gospodarskich takich, jak: stajnie, szopy, obory, chlewnie, kurniki, w zabudowaniach gospodarskich jak ro?wniez? w mleczarniach. ? Jest bardzo efektywny w zwalczaniu szkodniko?w domowych i magazynowych w magazynach przechowywania z?ywnos?ci, m?ynach, spichlerzach (z wyja?tkiem magazyno?w zboz?owych).

          

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 explore

                 news

                 Finance

                 the weather

                 car

                 mailbox

                 Premier League

                 entertainment

                 Buy a car