万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Belem 0,8 MG

         Belem 0,8 MG? jest innowacyjnym ?rodkiem do ochrony przed szkodnikami glebowymi w uprawie rzepaku, ziemniaka i warzyw korzeniowych.

         Opis dzia?ania

         • Belem stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed: drutowcami, ?mietk? kapu?cian?, pche?k? rzepakow? czy po?y?nic? marchwiank?
         • ?rodek zawiera substancj? aktywn? o dzia?aniu kontaktowym i dodatkowo ?o??dkowym.
         • Zgodnie z klasyfikacj? IRAC substancja czynna ?rodka – cypermetryna, zaliczana jest tak?e do grupy 3A.

         Dzia?anie kontaktowe

         • Przenikanie do uk?adu nerwowego
         • Bloker kana?u sodowego
         • Ci?g?y impuls nerwowy
         • Napad t??cowy i ?mier?

         Stosowanie ?rodka

         • Produkt rozsypuje si? w linii wysiewu lub sadzenia za pomoc? mikrogranulatora przymocowanego do siewnika lub sadzarki, z dyfuzorem DXP w zale?no?ci od uprawy.
         • Do stosowania w trakcie siewu lub sadzenia.
         • ?rodek jest aktywny miejscowo.
         • Zawarta w Belem substancja aktywna nie jest wyp?ukiwana ani rozpuszczana w glebie i ma dzia?anie kontaktowe
         • Zabieg powinien by? przeprowadzony tak, aby zoptymalizowa? prawdopodobieństwo kontaktu larw szkodników z granulatem ?rodka.

         Korzy?ci ze stosowania ?rodka Belem 0,8 MG

         • Przede wszystkim natychmiastowe dzia?anie
         • Wczesna ochrona
         • Ochrona, a? do 120 dni
         • Wreszcie ograniczenie ilo?ci zabiegów

         Doskona?a jako?? aplikacji

         • Formulacja MG m –?3500 mikrogranul/g
         • Opatentowane urz?dzenie QDC DXP? –?unikalny projekt dyfuzora
         • Idealny ci??ar (~ 1.45 kg / L) –?Granule s? aplikowane w wyznaczony obszar?

         Jak mog? zamówi?

         Sklep internetowy

         Sprawd?

         Zadzwoń do nas

         Wype?nij formularz

         Sklepy stacjonarne

         Znajd?

            
            

                 culture

                 car

                 culture

                 search for

                 car

                 constellation

                 education

                 search for

                 Celebrity