万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Dezynsekcja

         W tej kategorii znajduj? si? produkty s?u??ce do dezynsekcji. Dezynsekcja to t?pienie szkodliwych owadów (zw?aszcza paso?ytniczych jak: muchy, komary, pch?y, wszy, pluskwy i karaluchy), ich jaj i larw, ze wzgl?dów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

         Dezynsekcj? mo?na wykona? przez zastosowanie ?rodków fizycznych (para, ogień, gor?ce powietrze, promieniowanie ultrafioletowe, gaz, szron), mechanicznych (wy?apywanie, trzepanie, oczyszczanie), chemicznych (?rodki owadobójcze) i biologicznych (zwalczanie za pomoc? innych organizmów ?ywych np. nicieni).

         Dezynsekcja nie odnosi si? bezpo?rednio do zwalczania organizmów szkodliwych w rolnictwie.

            
            

                 Buy a car

                 constellation

                 reading

                 Celebrity

                 Application Essentials

                 car

                 Blog

                 Variety show

                 Foreign exchange