万福|彩票快3

    
    

         Zadzwoń (48) 66 80 471

         info@agrosimex.com.pl

         Kariera Agrosimex
         Agrosimex jest do?wiadczon?, dynamiczn? firm?, która docenia umiej?tno?ci i po?wi?cenie swoich pracowników, umo?liwiaj?c im rozwój osobisty i zawodowy. Pracownikami firmy s? wysokiej klasy specjali?ci w swoich dziedzinach i to im zawdzi?czamy nasz sukces rynkowy i przewag? konkurencyjn?.

          

         Administratorem danych osobowych jest Agrosimex sp. z o.o. z siedzib? w Golianach 43 (05-620 B??dów). Państwa dane osobowe przetwarzane s? w procesie rekrutacji. Podstaw? prawn? przetwarzania Twoich danych osobowych jako kandydata do pracy jest obowi?zek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wymaganych przez kodeks pracy, a w przypadku podania szerszego zakresu danych w swoim CV podstaw? jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra?ona poprzez aktywne dzia?anie, a wi?c wys?anie CV. Wi?cej informacji o Twoich prawach i celach przetwarzania znajdziesz w polityce prywatno?ci dost?pnej poni?ej.

         Miejsce pracy:

         Miejsce pracy:

            
            

                 Buddhism

                 culture

                 news

                 culture

                 mailbox

                 education

                 mailbox

                 Application Essentials

                 society